K A Z I M E M R E A G R A L I
  • yayınevi cinius yayınları
  • türü şiir
  • yayın tarihi 20 eylül 2020

Kendini Aramak

Tasavvufun temel gayesi “kendini aramak” mefhumudur ve mutasavvıflar çevrelerine hep bu kavramı açıklamaya çalışmışlardır. Bu inanışa göre insanoğlu, gördüğü her nesnede kendinden bir iz bulabilir çünkü her yaratılan nesnenin Allah’a itaatten sonraki görevi insana hizmet etmektir. Bu doğrultuda da insan gördüğü her nesnede kendini arar ve bulmaya gayret eder. Kendini Aramak da diğer eserlerim gibi tasarımından dizgisine kadar kendi emeğimle ortaya çıkmıştır. Yine aşk teması olmakla beraber kendini aramak mefhumu sık sık kullanılmıştır. Kendini Aramak 20 Eylül 2020 günü yine Cinius Yayınları etiketiyle yayınlanmıştır.